Serwis polonistyczny Z. S. nr 4 w Nowym Sączu
Matura 2018 · Lektury do matury

 

 

 

W technikum realizowany jest ZAKRES PODSTAWOWY [skrót: ZP] nazywany niekiedy POZIOMEM  PODSTAWOWYM [PP] - to minimum 360 godzin w ciągu 4 lat nauki.

 

 

Wykaz lektur obowiązujących w liceum i technikum od r. 2015

W żadnym wypadku nie można pominąć utworów oznaczonych gwiazdką (*)

Pozostałe teksty wybiera nauczyciel w oparciu o wymogi realizowanego programu i zakres egzaminu maturalnego.

ZAKRES PODSTAWOWY

Teksty poznawane w całości:

• Sofokles - Antygona lub Król Edyp

Bogurodzica*

Lament świętokrzyski

• Jan Kochanowski* - wybrane pieśni, treny (inne niż w gimnazjum), psalm

• Mikołaj Sęp-Szarzyński - wybrane sonety

• William Szekspir  Makbet lub Hamlet

• Adam Mickiewicz - wybrane sonety i inne wiersze (w tym Romantyczność), cz. III Dziadów*, Pan Tadeusz *

• Juliusz Słowacki - wybrane wiersze

• Cyprian Norwid - wybrane wiersze

• Bolesław Prus, Lalka*

• Fiodor Dostojewski - wybrany utwór na przykład Zbrodnia i kara, Łagodna

• Joseph Conrad - Jądro ciemności

• Jan Kasprowicz - wybrane wiersze

• Kazimierz Przerwa-Tetmajer - wybrane wiersze

• Leopold Staff - wybrane wiersze

• Stanisław Wyspiański, Wesele*

• Władysław Reymont - Chłopi (t. 1 Jesień)

• Stefan Żeromski - wybrany utwór (Ludzie bezdomni, Wierna rzeka, Echa leśne lub Przedwiośnie)

• Bolesław Leśmian - wiersze wybrane

• Julian Tuwim - wiersze wybrane

• Jan Lechoń -wiersze wybrane

• Julian Przyboś - wiersze wybrane

• Józef Czechowicz - wiersze wybrane

• Konstanty Ildefons Gałczyński - wiersze wybrane

• Jarosław Iwaszkiewicz - wybrane opowiadanie

• Bruno Schulz - wybrane opowiadanie (Sklepy cynamonowe)*

• Tadeusz Borowski - wybrane opowiadania (U nas w Auschwitzu, Proszę państwa do gazu, Bitwa pod Grunwaldem)

• Krzysztof Kamil Baczyński - wybór wierszy

• Tadeusz Różewicz - wybór wierszy

• Czesław Miłosz - wybór wierszy

• Wisława Szymborska - wybór wierszy

• Zbigniew Herbert - wybór wierszy

• Ewa Lipska - wybór wierszy

• Adam Zagajewski - wybór wierszy

• Stanisław Barańczak - wybór wierszy

• Miron Białoszewski - wybrane utwory

wybrany dramat literatury polskiej z XX wieku (np.: Stanisława Ignacego Witkiewicza, Sławomira Mrożka lub Tadeusza Różewicza)

wybrana powieść polska z XX lub XXI wieku (np.: Marii Kuncewiczowej, Cudzoziemka; Zofii Nałkowskiej, Granica; Józefa Mackiewicza, Droga donikąd; Stanisława Lema, Solaris; Juliana Stryjkowskiego, Austeria; Tadeusza Konwickiego, Kronika wypadków miłosnych)

wybrana powieść światowa z XX lub XXI wieku (np.: Franza Kafki, Proces; Alberta Camusa, Dżuma, George'a Orwella, Rok 1984; Isaaca Bashevisa Singera, Sztukmistrz z Lublina; Gabriela Garcii Marqueza, Sto lat samotności; Umberto Eco, Imię róży)

 

Teksty poznawane w całości lub w części (decyzja nauczyciela):

• wybór mitów

• Dzieje Tristana i Izoldy

• Miguel Cervantes, Don Kichote

• Jan Chryzostom Pasek, Pamiętniki

• Ignacy Krasicki, Monachomachia lub wybrana satyra

• Adam Mickiewicz, cz. IV Dziadów

• Juliusz Słowacki, Kordian

• Witold Gombrowicz, Ferdydurke*

• Irit Amiel - wybrane opowiadania (z tomu Osmaleni) lub Hanna Krall, Zdążyć przed Panem Bogiem

• Gustaw Herling-Grudziński, Inny świat

• Ryszard Kapuściński, Podróże z Herodotem

• Biblia (wybrane psalmy, fragmenty Pieśni nad Pieśniami, Księga Hioba, Apokalipsa Św. Jana)

• homilia Jana Pawła II z 2 czerwca 1979 w Warszawie na placu Zwycięstwa (nagranie telewizyjne)

• wybrane filmy z twórczości polskich reżyserów

 

 

ZAKRES ROZSZERZONY
(obowiązują teksty także dla zakresu podstawowego)
 
Teksty poznawane w całości:
• Horacy - wybrane liryki
• Jan Kochanowski, Treny jako cykl poetycki
• poezja barokowa - Daniel Naborowski lub Jan Andrzej Morsztyn
• wybrany wiersz z romantycznej poezji europejskiej
• Juliusz Słowacki, Kordian lub Fantazy
• Zygmunt Krasiński, Nie-Boska Komedia
• realistyczna lub naturalistyczna powieść europejska (np.: Honoriusz Balzak, Ojciec Goriot; Emil Zola, Nana; Gustaw Flaubert, Pani Bovary)
• Stanisław Ignacy Witkiewicz, Szewcy
• Gustaw Herling-Grudziński, wybrane opowiadanie
• Michaił Bułhakow, Mistrz i Małgorzata
• wybrana powieść lub zbiór opowiadań literatury polskiej XX lub XXI wieku
• wybrana powieść lub zbiór opowiadań literatury światowej z XX wieku
• wybrane wiersze poetów polskich z XX wieku (innych niż wymienieni na poziomie podstawowym)
 
Teksty poznawane w całości lub w części (decyzja nauczyciela):
• esej Mieczysława Jastruna lub Zygmunta Kubiaka
• Dante Alighieri, Boska Komedia
• Johann Wolfgang Goethe, Faust
• Czesław Miłosz - wybrany esej
• Zbigniew Herbert - wybrany esej
• inny esej polskiego autora (np.: Kazimierza Wyki, Marii Janion)
• wybrany reportaż polskiego autora (np.: Ryszarda Kapuścińskiego, Hanny Krall)
• dziennik (np.: Marii Dąbrowskiej, Zofii Nałkowskiej, Jarosława Iwaszkiewicza, Witolda Gombrowicza)
• Jan Paweł II, Tryptyk rzymski
• Biblia (fragmenty Starego i Nowego Testamentu jako konteksty interpretacyjne)
• wybrane filmy z klasyki kinematografii światowej
• spektakle teatralne (w tym Teatr TV)
• lektura gazety codziennej, tygodnika opinii, miesięcznika i kwartalnika

 * * *

W górę